Fieldpiece Logos 2018 CMYK No Tag

Sekretesspolicy Fieldpiece

Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur Fieldpiece Instruments, Inc. och dess dotterbolag och närstående bolag ("Fieldpiece" eller "vi") samlar in och använder data i samband med vår webbplats på www.fieldpiece.com ("Webbplats") och andra tjänster som tillhandahålls av oss där en länk till denna policy visas (kollektivt, tillsammans med webbplatsen, vår "Tjänst"). Denna policy beskriver den information vi samlar in från dig på tjänsten, hur vi använder och avslöjar sådan information och de åtgärder vi vidtar för att skydda sådan information.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor som anges nedan. I denna policy betyder "personlig information" all information relaterad till en identifierad eller identifierbar individ, och inkluderar inte data där personligt identifierbar information har tagits bort (t.ex. anonym data).

Information som du tillhandahåller

 • Registreringsinformation. När du registrerar ett konto på vår webbplats, registrerar din produkt på vår webbplats, begär en reparation på vår webbplats eller registrerar dig för att få e-post från oss, ger du oss personlig information som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, produktinformation, företagsinformation, bransch- och jobbinformation och geografisk information.
 • Korrespondens och annan kommunikation. När du kontaktar oss via ett kontaktformulär, e-post eller på annat sätt förser du oss med personuppgifter som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation, jobbinformation, geografisk information och innehållet och arten av din korrespondens med oss.
 • Karriär. Om du bestämmer dig för att du vill söka ett jobb hos oss kan du skicka in ditt namn, e-postadress, telefonnummer, branschinformation och CV på vår webbplats. Vi samlar in den information som du väljer att lämna i ditt CV och din ansökan, t.ex. din utbildning och arbetslivserfarenhet.

Information som vi samlar in automatiskt

 • Identifierare och användning. När du använder Tjänsten kan vi och tredje parter automatiskt samla in din IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsarinformation, de webbsidor eller webbplatser som du besöker strax före eller strax efter att du använder Tjänsten, de sidor eller annat innehåll som du visar eller på annat sätt interagerar med på Tjänsten, och de datum och tider som du besöker, kommer åt eller använder Tjänsten, reklamidentifierare och potentiellt icke-personlig information om din enhet, inklusive modell, version och operativsystem. Vi kan också samla in information om din interaktion med e-postmeddelanden, till exempel om du öppnade, klickade på eller vidarebefordrade ett meddelande.
 • Platsinformation. När du använder tjänsten kan vi få information om din ungefärliga fysiska plats, till exempel din IP-adress som anger den allmänna geografiska region från vilken du är ansluten till internet.
 • Information om cookies. När du använder Tjänsten kan vi och tredje parter skicka en eller flera cookies för att automatiskt samla in information om ditt besök på och användning av Tjänsten (se nedan under: "Hur vi använder cookies och liknande tekniker" för mer information). Den information som samlas in kan innehålla personuppgifter, såsom din IP-adress, reklamidentifierare, icke-personlig information om din enhet inklusive modell, version och operativsystem, de webbsidor som du besöker strax före eller strax efter att du använder vår webbplats, samt information om din interaktion med vår webbplats, såsom tidpunkten för ditt besök och var du har klickat.

Vi samlar också in, skapar, använder och delar avidentifierade och/eller aggregerade data (såsom statistiska eller demografiska data) som härrör från din personliga information eller användning av tjänsten ("aggregerade data") för våra affärsändamål. Aggregerade data är inte personuppgifter eftersom dessa data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel avidentifiera och/eller aggregera data om din användning av vår tjänst för att beräkna andelen användare som har tillgång till en specifik funktion. Men om vi kombinerar eller ansluter aggregerade data med din personliga information så att den direkt eller indirekt kan identifiera dig, kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personlig information och behandla den i enlighet med denna policy.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av tjänsten. Vi använder den personliga information som vi samlar in på tjänsten för att driva och tillhandahålla alla funktioner i tjänsten. Till exempel för att låta dig använda tjänsten, skapa ett konto, registrera din produkt, prenumerera på nyhetsbrev och reparera eller byta ut din produkt och kontakta dig vid eventuella problem med tjänsten.
 • Tillhandahålla teknisk support. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla teknisk support, inklusive diagnos och lösning av eventuella problem som du rapporterar.
 • Kommunicera med dig. Vi kan använda dina personuppgifter vid behov för att kontakta dig för administrativa ändamål, inklusive för att tillhandahålla information som du begär och för att svara på kommentarer och frågor.
 • Marknadsföring. Vi kan använda din e-postadress och andra personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation, inklusive uppdateringar om produkter och tjänster som erbjuds av oss och av tredje parter som vi arbetar med. När vi skickar e-post till dig kan vi spåra om du öppnar dem för att lära oss hur vi kan leverera en bättre kundupplevelse och förbättra tjänsten. Du kan välja att inte ta emot reklamkommunikation enligt beskrivningen nedan under "Dina rättigheter och valmöjligheter". Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi endast att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig med ditt samtycke.
 • Förstå användning och förbättra tjänsten. Vi använder den information som vi samlar in på tjänsten för att förstå och analysera våra användares användningstrender och preferenser, för att förbättra tjänsten och för att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.
 • Skapa aggregerade data. Vi kan använda dina personuppgifter för att samla in eller skapa aggregerade data för våra affärsändamål.
 • Administrativa och juridiska ändamål. Vi kan använda dina personuppgifter för att hantera administrativa eller juridiska frågor som rör Fieldpiece, inklusive att behandla din jobbansökan, genomdriva våra avtal eller andra juridiska rättigheter, uppfylla juridiska skyldigheter och försvara oss mot juridiska anspråk eller tvister.
 • Andra ändamål. Vi kan använda din personliga information för andra ändamål för vilka vi tillhandahåller specifikt meddelande vid den tidpunkt då den personliga informationen samlas in.

Vår användning av europeisk personlig information

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behandlar vi endast dina personuppgifter när vi har en giltig rättslig grund.

 • Samtycke. Vi kan använda dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till att göra det. Till exempel för att skicka marknadsföringskommunikation till dig.
 • Avtalsenlig nödvändighet. Vi kan använda dina personuppgifter för att fullgöra vår del av våra avtal med dig. Till exempel för att förse dig med tjänsten.
 • Rättslig förpliktelse. Vi kan använda dina personuppgifter när vi är juridiskt skyldiga att göra det. Till exempel för att uppfylla skatte- och redovisningsskyldigheter eller för att följa ett domstolsbeslut.
 • Berättigat intresse. Vi kan använda dina personuppgifter när vi, eller en tredje part, har ett berättigat intresse av att göra det. Vi har till exempel ett berättigat intresse av att förstå användningen och förbättra tjänsten. Vi förlitar oss endast på våra eller en tredje parts legitima intressen för att behandla personuppgifter när dessa intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen.

Hur vi använder cookies och liknande teknik

Cookies är små bitar av data som kan lagras i och hämtas från din webbläsare medan du surfar på en webbplats. Vår webbplats använder cookies och liknande lagringstekniker (kollektivt "cookies") för att samla in information om dina surfaktiviteter och för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta underlättar din upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det möjligt för oss att förstå och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

Vi använder följande cookies:

 • Strikt nödvändiga cookies. Vissa cookies är absolut nödvändiga för att göra vår webbplats tillgänglig för dig, till exempel för att utföra din inloggningsfunktion och för användarautentisering och säkerhet. Vi kan inte förse dig med webbplatsen utan denna typ av cookies.
 • Funktionella cookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för dig, hälsa på dig med ditt namn och komma ihåg dina kontopreferenser.
 • Marknadsföringscookies. Dessa används för att tillhandahålla anpassade annonser, innehåll och information till dig på vår webbplats och andra webbplatser. Vi använder tredjepartsleverantörer av marknadsföringscookies, inklusive Google Ads, för att hjälpa oss att skräddarsy dina annonser.
 • Cookies för analys eller prestanda. Vi använder också cookies för analysändamål för att driva, underhålla och förbättra vår webbplats. Vi använder tredjepartsanalysleverantörer, inklusive Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur användare engagerar sig i tjänsten. Google Analytics använder förstapartscookies för att spåra användarinteraktioner som hjälper till att visa hur användarna använder vår webbplats. Denna information används för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Rapporterna visar trender på webbplatsen utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att det påverkar hur du besöker vår webbplats genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller via Googles annonsinställningar.

Du kan blockera cookies genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar vissa eller alla cookies. Men om du använder din webbläsares inställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kanske du inte kan komma åt hela eller delar av vår webbplats.

Hur vi kan lämna ut personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till följande mottagare och under följande omständigheter:

 • Säljare och tjänsteleverantörer. Vi arbetar med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller webbplatser, applikationsutveckling, hosting, underhåll och andra tjänster till oss. Dessa tredje parter kan ha tillgång till eller behandla personuppgifter om dig som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster för oss.
 • Fieldpiece-gruppen. Vi delar personuppgifter om dig med våra dotterbolag och filialer inom Fieldpiece-koncernen.
 • Juridiskt. Vi kan lämna ut information, inklusive personuppgifter, till brottsbekämpande organ, tillsynsorgan, offentliga myndigheter eller i enlighet med rättsliga förfaranden om vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller om vi i god tro tror att sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller begäran, för att genomdriva våra villkor, för att förhindra eller lösa säkerhets- eller tekniska problem, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Fieldpiece, våra användare, en tredje part eller allmänheten.
 • Förändring av företagsägande. Personuppgifter om våra användare kan avslöjas och på annat sätt överföras till en förvärvare, efterträdare eller överlåtare som en del av en fusion, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion, eller i händelse av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning där information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar.

Dina rättigheter och val

Du kan neka till att dela viss personlig information med oss, i vilket fall vi kanske inte kan tillhandahålla dig några av funktionerna och funktionerna eller tjänsten. Om du vill komma åt, ändra eller ta bort någon annan personlig information som vi har om dig kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

Om du får kommersiella e-postmeddelanden från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Du kan också välja bort att ta emot kommersiell e-post från oss och annan reklamkommunikation som vi kan skicka till dig från tid till annan, genom att kontakta oss med hjälp av avtalsuppgifterna i slutet av denna policy. Observera att efter att du har valt bort att ta emot kommersiella meddelanden från oss, kommer du att fortsätta att ta emot administrativa meddelanden från oss angående tjänsten.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien ska du också läsa vårt integritetsmeddelande för boende i Kalifornien för mer information om dina rättigheter enligt kalifornisk lag.

Dina europeiska integritetsrättigheter

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Fieldpiece, om inget annat anges, den enhet som är ansvarig eller "personuppgiftsansvarig" för behandlingen av personuppgifter i denna policy. I det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du också följande ytterligare rättigheter:

 • Du kan begära tillgång till och få information om den personliga information vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i din personliga information, begränsa eller invända mot behandlingen av din personliga information, få informationen anonymiserad eller raderad, i förekommande fall, och utöva din rätt till dataportabilitet för att enkelt överföra din personliga information till ett annat företag. Dessutom kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, inklusive i ditt hemland, på din arbetsplats eller där en påstådd incident ägde rum.
 • Du kan när som helst och kostnadsfritt återkalla eventuella samtycken som du tidigare lämnat till oss avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver och detta kommer inte att påverka lagligheten i behandlingen innan du återkallade ditt samtycke.

Observera att det finns undantag och begränsningar för var och en av dessa rättigheter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan.

Tjänster från tredje part

Tjänsten kan innehålla funktioner eller länkar till webbplatser och tjänster som tillhandahålls av tredje part. All information som du tillhandahåller på tredje parts webbplatser eller tjänster tillhandahålls direkt till operatörerna av sådana tjänster och omfattas av dessa operatörers policy, om någon, som reglerar integritet och säkerhet, även om den nås via tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetspraxis och policyer för tredje parts webbplatser eller tjänster till vilka länkar eller åtkomst tillhandahålls via tjänsten. Vi uppmuntrar dig att läsa om tredje parts integritets- och säkerhetspolicyer innan du lämnar information till dem.

Integritet för barn

Vår webbplats riktar sig inte till barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år utan att inhämta föräldrarnas samtycke.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar alla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna policy, eller så länge som vi måste göra det för säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, uppfyllande av juridiska eller regulatoriska skyldigheter, eller där vi annars rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det. När vi raderar personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att göra sådana personuppgifter oåterkalleliga eller omöjliga att återskapa, och de elektroniska filer som innehåller personuppgifter kommer att raderas permanent.

Datasäkerhet

Vi använder vissa fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder som är utformade för att förbättra integriteten och säkerheten för information som vi samlar in och underhåller. Var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi kan inte och garanterar inte att personuppgifter om dig inte kommer att nås, visas, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa skyddsåtgärder.

Gränsöverskridande dataöverföringar

Tjänsten är värd i USA. Om du använder tjänsten från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra regioner i världen med lagar som styr datainsamling och användning som kan skilja sig från amerikansk lag, observera att du överför din personliga information utanför dessa regioner till USA för lagring och bearbetning. Vi kan också överföra dina uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA eller andra länder eller regioner där vi finns till andra länder eller regioner i samband med lagring och bearbetning av uppgifter, uppfylla dina önskemål och driva tjänsten. När vi gör det ska vi se till att relevanta skyddsåtgärder finns på plats för att ge adekvat skydd för dina personuppgifter. Ytterligare information om de relevanta skyddsåtgärderna kan erhållas från oss på begäran.

Ändringar och uppdateringar av denna policy

Besök denna sida regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i denna policy, som vi kan uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar denna policy kommer vi att göra den tillgänglig via tjänsten och ange datumet för den senaste revideringen. I händelse av att ändringarna väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna policy, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om ändringen. Vi kan till exempel skicka ett meddelande till din e-postadress, om vi har en sådan registrerad, eller generera en popup eller liknande meddelande när du öppnar Tjänsten för första gången efter att sådana väsentliga ändringar har gjorts.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår sekretesspraxis eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.