FP Family november 2022

Patent

15/235,021 Termoelement för rörklämma (väntande)
15/882,596 Verktygsväska (väntas)
15/883,559 System för återvinning av köldmedium (väntas)
16/048,064 Vakuumpump (väntas)
16/158,840 Trådlösa HVACR-sensorsonder och system (väntas)
29/669,393 Verktygsväska (väntas)
29/672,716 Verktygsväska (väntas)
29/683,676 Digitalt förgreningsrör (väntas)
D636285 Elektronisk vridbar klämma
D655723 Elektroniskt fördelningsrör för köldmedium
D669138 Kabelansluten styrenhet för köldmedieskala
D699137 Kabelansluten kylmedelsvåg
D700077 Vikbar termometer för fickan
D700078 Fällbar termometer i fickformat
D703557 Trådlös vågplattform för kylmedel
D706151 Styrenhet för trådlös kylmedelsvåg
D726048 Liten klämmätare
D726049 Medium klämmätare
D726050 Vridbar klämmätare
D771057 Dongel