Fieldpiece Logos 2018 CMYK No Tag

Privacybeleid van Fieldpiece

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2021

Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Fieldpiece Instruments, Inc. en zijn dochterondernemingen en filialen ("Fieldpiece" of "wij") gegevens verzamelen en gebruiken in de context van onze website op www.fieldpiece.com ("Website"), en andere door ons verleende diensten waarop een link naar dit Beleid staat (samen, samen met de Website, onze "Dienst"). Dit Beleid beschrijft de informatie die we van je verzamelen op de Dienst, hoe we die informatie gebruiken en onthullen, en de stappen die we nemen om die informatie te beschermen.

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie over jou uit verschillende bronnen die hieronder worden opgesomd. In dit Beleid betekent "Persoonlijke Informatie" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, en omvat geen gegevens waarbij persoonlijk identificeerbare informatie is verwijderd (zoals anonieme gegevens

Informatie die jij verstrekt

 • Registratie-informatie. Wanneer je je registreert voor een account op onze Website, je product registreert op onze Website, een reparatie aanvraagt op onze Website, of je aanmeldt om emails van ons te ontvangen, verstrek je ons Persoonlijke Informatie zoals je naam, emailadres, telefoonnummer, productinformatie, bedrijfsinformatie, informatie over je bedrijfstak en baan en geografische informatie.
 • Correspondentie en andere mededelingen. Wanneer je contact met ons opneemt via een contactformulier, e-mail, of op een andere manier, verstrek je ons Persoonlijke Informatie zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsinformatie, functie-informatie, geografische informatie en de inhoud en aard van je correspondentie met ons.
 • Carrière. Als je besluit dat je bij ons naar een baan wilt solliciteren, kun je je naam, e-mailadres, telefoonnummer, branche-informatie en cv op onze Website achterlaten. Wij verzamelen de informatie die je verkiest te verstrekken op je cv en sollicitatie, zoals je opleiding en werkervaring.

Informatie die we automatisch verzamelen

 • Identificatiemiddelen en gebruik. Wanneer je de Dienst gebruikt kunnen wij en derden automatisch je IP adres of ander apparaatadres of ID verzamelen, informatie over je webbrowser, de webpagina's of sites die je bezoekt net voor of net na je gebruik van de Dienst, de pagina's of andere inhoud die je bekijkt of waar je anderszins interactie mee hebt op de Dienst, en de data en tijden waarop je de Dienst bezoekt, opent of gebruikt, reclame-identifiers en mogelijk niet-persoonlijke informatie over je apparaat, inclusief model, versie en besturingssysteem. We kunnen ook informatie verzamelen over je interactie met e-mailberichten, zoals of je een bericht hebt geopend, erop hebt geklikt of doorgestuurd.
 • Locatie-informatie. Wanneer je de Dienst gebruikt, kunnen we informatie verkrijgen over je geschatte fysieke locatie, bijvoorbeeld je IP-adres geeft de algemene geografische regio aan van waaruit je met het internet verbonden bent.
 • Cookie-informatie. Wanneer je de Dienst gebruikt, kunnen wij en derden een of meer cookies verzenden om automatisch informatie te verzamelen over je bezoek aan en gebruik van de Dienst (zie hieronder onder: "Hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken" voor meer informatie). De informatie die zij verzamelen kan Persoonlijke Informatie omvatten, zoals je IP adres, reclame-identifiers, niet-persoonlijke informatie over je apparaat, waaronder model, versie en besturingssysteem, de webpagina's die je bezoekt net voor of net na je gebruik van onze Website, en informatie over je interacties met onze Website, zoals de tijd van je bezoek en waar je geklikt hebt.

Wij verzamelen, creëren, gebruiken en delen ook gedeïdentificeerde en/of geaggregeerde gegevens (zoals statistische of demografische gegevens) die afgeleid zijn van je Persoonlijke Informatie of gebruik van de Dienst ("Geaggregeerde Gegevens") voor onze zakelijke doeleinden. Geaggregeerde Gegevens zijn geen Persoonsgegevens omdat deze gegevens je identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over je gebruik van onze Dienst de-identificeren en/of aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een bepaalde functie. Als we echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met je Persoonlijke Gegevens zodat ze je direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonlijke Gegevens en verwerken we ze in overeenstemming met dit Beleid.

Hoe wij persoonlijke Informatie gebruiken

Wij gebruiken Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de Dienst. Wij gebruiken de Persoonlijke Informatie die wij op de Dienst verzamelen om alle functies van de Dienst te bedienen en te verstrekken. Bijvoorbeeld om je in staat te stellen de Service te gebruiken, een account aan te maken, je product te registreren, je in te schrijven voor nieuwsbrieven en om je product te repareren of te vervangen en contact met je op te nemen in geval van een probleem met de Service.
 • Het verlenen van technische ondersteuning. Wij gebruiken je Persoonlijke Informatie om technische ondersteuning te bieden, waaronder het diagnosticeren en oplossen van problemen die je meldt.
 • Met je communiceren. Wij kunnen je Persoonlijke Informatie gebruiken wanneer dat nodig is om contact met je op te nemen voor administratieve doeleinden, waaronder het verstrekken van informatie waar je om vraagt, en om te reageren op opmerkingen en vragen.
 • Marketing. Wij kunnen je e-mailadres en andere Persoonlijke Informatie gebruiken om marketingberichten te sturen, waaronder updates met betrekking tot producten en diensten die worden aangeboden door ons en door derden met wie wij samenwerken. Wanneer we je e-mails sturen, kunnen we bijhouden of je ze opent om te leren hoe we een betere klantervaring kunnen leveren en de Dienst kunnen verbeteren. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van promotionele berichten zoals hieronder beschreven onder "Je Rechten en Keuzes". Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, sturen we je alleen promotionele e-mails met je opt-in toestemming.
 • Inzicht in het gebruik en verbetering van de Dienst. We gebruiken de informatie die we op de Service verzamelen om de gebruikstrends en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de Service te verbeteren, en om nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen.
 • Het creëren van Geaggregeerde Gegevens. Wij kunnen je Persoonlijke Informatie gebruiken om Geaggregeerde Gegevens te verzamelen of te creëren voor onze zakelijke doeleinden.
 • Administratieve en juridische doeleinden. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken voor administratieve of juridische zaken met betrekking tot Fieldpiece, waaronder het verwerken van je sollicitatie, het afdwingen van onze contracten of andere wettelijke rechten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en het verdedigen tegen juridische claims of geschillen.
 • Andere doeleinden. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden waarvoor wij specifieke kennisgeving doen op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld.

Ons gebruik van Europese persoonlijke informatie

Als je je in de Europese Economische Ruimte bevindt, verwerken we je Persoonlijke Informatie alleen wanneer we een geldige wettelijke basis hebben.

 • Toestemming. Wij kunnen je Persoonlijke Informatie gebruiken wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld om je marketingberichten te sturen.
 • Contractuele noodzaak. Wij kunnen je Persoonlijke informatie gebruiken om ons deel van onze contracten met jou uit te voeren. Bijvoorbeeld, om je de Dienst te verlenen.
 • Wettelijke verplichting. Wij kunnen je Persoonlijke Informatie gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld om te voldoen aan belasting- en boekhoudkundige verplichtingen, of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.
 • Gewettigd belang. Wij kunnen je Persoonlijke Informatie gebruiken wanneer wij, of een derde partij, daar een legitiem belang bij hebben. Wij hebben bijvoorbeeld een legitiem belang om het gebruik te begrijpen en de Dienst te verbeteren. Wij beroepen ons alleen op onze legitieme belangen of die van een derde om Persoonlijke Informatie te verwerken wanneer deze belangen niet zwaarder wegen dan jouw rechten en belangen.

Hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die in je webbrowser kunnen worden opgeslagen en uit je webbrowser kunnen worden opgehaald terwijl je op een website surft. Onze Website gebruikt cookies en soortgelijke opslagtechnologieën (samen "cookies") om informatie over je surfactiviteiten te verzamelen en om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit bevordert je ervaring wanneer je door onze Website bladert en stelt ons in staat de functionaliteit van onze Website te begrijpen en te verbeteren.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk om onze Website voor jou beschikbaar te maken; bijvoorbeeld om je inlogfunctionaliteit uit te voeren en voor gebruikersauthenticatie en -beveiliging. Zonder dit soort cookies kunnen we je de Website niet aanbieden.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze Website. Zo kunnen we onze inhoud voor je personaliseren, je bij je naam begroeten en je accountvoorkeuren onthouden.
 • Marketing cookies. Deze worden gebruikt om je op onze Website en andere websites aangepaste advertenties, inhoud en informatie aan te bieden. Wij gebruiken externe aanbieders van marketingcookies, waaronder Google Ads, om ons te helpen je advertenties op maat te maken.
 • Analytische of prestatiecookies. We gebruiken ook cookies voor analytische doeleinden om onze Website te beheren, te onderhouden en te verbeteren. We gebruiken derde aanbieders van analyses, waaronder Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers met de Dienst omgaan. Google Analytics gebruikt first-party cookies om gebruikersinteracties te volgen, wat ons helpt te laten zien hoe gebruikers onze Website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en ons te helpen onze Website te verbeteren. De rapporten onthullen websitetrends zonder individuele bezoekers te identificeren. Je kunt je afmelden voor Google Analytics zonder dat dit invloed heeft op hoe je onze Website bezoekt door naar https://tools.google.com/dlpag... te gaan of via de advertentie-instellingen van Google.

Je kunt cookies blokkeren door je internet browser zo in te stellen dat sommige of alle cookies geblokkeerd worden. Als je echter je browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot onze Website of tot delen ervan.

Hoe we persoonlijke informatie kunnen vrijgeven

Wij kunnen Persoonlijke Informatie bekendmaken aan de volgende ontvangers en in de volgende omstandigheden:

 • Verkopers en dienstverleners. Wij werken samen met derde dienstverleners die websites, applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud en andere diensten aan ons leveren. Deze derden kunnen toegang hebben tot Persoonlijke Informatie over jou of deze verwerken als onderdeel van het verlenen van die diensten aan ons.
 • Fieldpiece groep. Wij delen Persoonlijke Informatie over jou met onze filialen en dochterondernemingen binnen de Fieldpiece groep.
 • Wettelijk. Wij kunnen informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, aan wetshandhavers, regelgevende instanties, overheidsinstanties of ingevolge de uitoefening van gerechtelijke procedures bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke bekendmaking nodig is om aan een wettelijke verplichting of verzoek te voldoen, om onze voorwaarden en bepalingen af te dwingen, om beveiligings- of technische problemen te voorkomen of op te lossen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Fieldpiece, onze gebruikers, een derde, of het publiek te beschermen.
 • Verandering van bedrijfseigendom. Persoonlijke informatie over onze gebruikers kan openbaar worden gemaakt en anderszins worden overgedragen aan een verwerver, opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa, of soortgelijke transactie, of in het geval van een insolventie, faillissement, of curatele waarbij informatie wordt overgedragen aan een of meer derden als een van onze bedrijfsmiddelen.

Je rechten en keuzes

Je kunt weigeren bepaalde Persoonlijke Informatie met ons te delen, in welk geval het mogelijk is dat wij je sommige van de functies en functionaliteiten of de Dienst niet kunnen aanbieden. Als je andere Persoonlijke Informatie die wij over je bewaren wilt inzien, wijzigen of wissen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van dit Beleid.

Als je commerciële e-mail van ons ontvangt, kun je je op elk moment uitschrijven door de instructies in de e-mail op te volgen. Je kunt je ook afmelden voor het ontvangen van commerciële emails van ons en andere promotionele berichten die we je van tijd tot tijd toesturen, door contact met ons op te nemen via de contractgegevens aan het eind van dit Beleid. Houd er rekening mee dat je, nadat je je hebt afgemeld voor het ontvangen van commerciële berichten van ons, administratieve berichten van ons over de Dienst zult blijven ontvangen.

Je Californische privacy rechten

Als je een inwoner bent van Californië, bekijk dan ook onze California Resident Privacy Notice voor meer informatie over je rechten volgens de Californische wet.

Je Europese privacy rechten

Als je je in de Europese Economische Ruimte bevindt, dan is Fieldpiece, tenzij anders aangegeven, de entiteit die verantwoordelijk is, of "gegevensbeheerder" voor de verwerking van Persoonlijke Informatie in dit Beleid. In de Europese Economische Ruimte heb je ook de volgende aanvullende rechten:

 • Je kunt toegang vragen tot en informatie ontvangen over de Persoonlijke Informatie die wij over je bewaren, je Persoonlijke Informatie bijwerken en onnauwkeurigheden in je Persoonlijke Informatie corrigeren, de verwerking van je Persoonlijke Informatie beperken of er bezwaar tegen maken, de informatie laten anonimiseren of wissen, naar gelang het geval, en je recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen om je Persoonlijke Informatie gemakkelijk naar een ander bedrijf over te brengen. Daarnaast kun je ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onder meer in het land waar je woont, de plaats waar je werkt, of waar een vermeend incident heeft plaatsgevonden.
 • Je kunt je eerder aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van je Persoonlijke Gegevens te allen tijde en kosteloos intrekken. Wij zullen je voorkeuren voortaan toepassen en dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk.

Er zijn uitzonderingen en beperkingen op elk van deze rechten. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

Diensten van derden

De Dienst kan functies of links bevatten naar websites en diensten die door derden worden aangeboden. Alle informatie die je op sites of diensten van derden verstrekt wordt rechtstreeks aan de beheerders van die diensten verstrekt en is onderworpen aan het beleid van die beheerders, als dat er is, betreffende privacy en veiligheid, zelfs als je er via de Dienst toegang toe hebt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy en veiligheidspraktijken en het beleid van sites of diensten van derden waarnaar links of toegang via de Service worden verschaft. Wij moedigen je aan kennis te nemen van het privacy- en veiligheidsbeleid van derden alvorens hen informatie te verstrekken.

Privacy van kinderen

Onze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, en we verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming te vragen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren alle Persoonlijke Informatie zo lang als nodig is om de in dit Beleid uiteengezette doeleinden te vervullen, of zo lang als wij dat moeten doen voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of wanneer wij anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat wij daar een legitieme reden voor hebben. Bij het wissen van Persoonlijke Informatie zullen wij maatregelen nemen om die Persoonlijke Informatie onherstelbaar of onherleidbaar te maken, en de elektronische bestanden die Persoonlijke Informatie bevatten zullen permanent worden gewist.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken bepaalde fysieke, bestuurlijke en technische beveiligingen die de integriteit en de veiligheid van de door ons verzamelde en bewaarde informatie moeten verbeteren. Wees je ervan bewust dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Wij kunnen niet en garanderen niet dat Persoonlijke Informatie over jou niet zal worden geopend, bekeken, onthuld, veranderd of vernietigd door inbreuk op een van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

De Dienst wordt gehost in de Verenigde Staten. Als je de Dienst gebruikt vanuit de Europese Economische Ruimte of andere regio's in de wereld met wetten op gegevensverzameling en -gebruik die kunnen verschillen van de Amerikaanse wetgeving, dan wijzen wij je erop dat je je Persoonlijke Gegevens buiten die regio's naar de Verenigde Staten overbrengt voor opslag en verwerking. Ook kunnen wij je gegevens uit de Europese Economische Ruimte, de VS of andere landen of regio's waar wij gevestigd zijn naar andere landen of regio's overbrengen in verband met het opslaan en verwerken van gegevens, het voldoen aan je verzoeken, en het exploiteren van de Dienst. Wanneer we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige waarborgen zijn ingebouwd om je Persoonlijke Informatie afdoende te beschermen. Meer details over de relevante waarborgen kunnen op verzoek bij ons verkregen worden.

Wijzigingen en bijwerkingen van dit beleid

Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit Beleid, dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we dit Beleid wijzigen, zullen we het via de Dienst beschikbaar stellen, met vermelding van de datum van de laatste herziening. In het geval dat de wijzigingen je rechten of verplichtingen krachtens dit Beleid wezenlijk veranderen, zullen we redelijke inspanningen leveren om je van de wijziging op de hoogte te brengen. Wij kunnen bijvoorbeeld een bericht sturen naar je e-mailadres, als we er een in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke melding genereren wanneer je de Dienst voor het eerst bezoekt nadat dergelijke wezenlijke veranderingen zijn aangebracht.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over onze privacy praktijken, of als je je rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of door ons contactformulier in te vullen.