Fieldpiece Logos 2018 CMYK No Tag

Fieldpiece Integritetspolicy

Fieldpiece Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Denna sekretesspolicy ("policy") beskriver hur Fieldpiece Instruments, Inc. och dess dotterbolag och närstående bolag ("Fieldpiece" eller "vi") samlar in och använder data i samband med vår webbplats på www.fieldpiece.com ("webbplats") och andra tjänster som tillhandahålls av oss och där en länk till denna policy visas (tillsammans, tillsammans med webbplatsen, vår "tjänst"). Denna policy beskriver den information som vi samlar in från dig på tjänsten, hur vi använder och avslöjar sådan information och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda sådan information.

 • Information som vi samlar in

Vi samlar in personlig information om dig från olika källor som anges nedan. I den här policyn betyder "personlig information" all information som rör en identifierad eller identifierbar person, och omfattar inte data där personligt identifierbar information har tagits bort (t.ex. anonyma data).

Information som du lämnar

 • Information om registrering. När du registrerar ett konto på vår webbplats, registrerar din produkt på vår webbplats, begär en reparation på vår webbplats eller registrerar dig för att få e-post från oss, ger du oss personlig information som namn, e-postadress, telefonnummer, produktinformation, företagsinformation, bransch- och yrkesinformation och geografisk information.
 • Korrespondens och annan kommunikation. När du kontaktar oss via ett kontaktformulär, e-post eller på annat sätt ger du oss personlig information som ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagsinformation, information om ditt arbete, geografisk information och innehållet och arten av din korrespondens med oss.
 • Karriärer. Om du bestämmer dig för att söka jobb hos oss kan du skicka in namn, e-postadress, telefonnummer, branschinformation och CV på vår webbplats. Vi samlar in den information som du väljer att lämna i ditt CV och din ansökan, t.ex. din utbildning och arbetslivserfarenhet.

Information som vi samlar in automatiskt

 • Identifierare och användning. När du använder Tjänsten kan vi och tredje parter automatiskt samla in din IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsarinformation, de webbsidor eller webbplatser som du besöker strax före eller strax efter att du använt Tjänsten, de sidor eller annat innehåll som du tittar på eller på annat sätt interagerar med i Tjänsten, och datum och tider då du besöker, får tillgång till eller använder Tjänsten, reklamidentifierare och potentiellt icke-personlig information om din enhet, inklusive modell, version och operativsystem. Vi kan också samla in information om din interaktion med e-postmeddelanden, t.ex. om du öppnade, klickade på eller vidarebefordrade ett meddelande.
 • Information om platsen. När du använder tjänsten kan vi få information om din ungefärliga fysiska plats, t.ex. din IP-adress som anger den allmänna geografiska regionen från vilken du är ansluten till internet.
 • Information om cookies. När du använder Tjänsten kan vi och tredje parter skicka en eller flera cookies för att automatiskt samla in information om ditt besök och din användning av Tjänsten (se nedan): "Hur vi använder cookies och liknande teknik" för mer information). Den information som de samlar in kan omfatta personlig information, såsom din IP-adress, reklamidentifierare, icke-personlig information om din enhet, inklusive modell, version och operativsystem, de webbsidor som du besöker strax före eller strax efter att du använt vår webbplats, samt information om dina interaktioner med vår webbplats, såsom tidpunkten för ditt besök och var du har klickat.

Vi samlar också in, skapar, använder och delar avidentifierade och/eller aggregerade data (t.ex. statistiska eller demografiska data) som härrör från din personliga information eller användning av tjänsten ("aggregerade data") för våra affärsändamål. Aggregerad data är inte personlig information eftersom denna data varken direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel avidentifiera och/eller aggregera data om din användning av vår tjänst för att beräkna hur stor andel av användarna som har tillgång till en viss funktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personuppgifter och behandla dem i enlighet med denna policy.

 • Hur vi använder personlig information

Vi använder personlig information för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av tjänsten. Vi använder den personliga information som vi samlar in i tjänsten för att driva och tillhandahålla alla funktioner i tjänsten. Till exempel för att du ska kunna använda Tjänsten, skapa ett konto, registrera din produkt, prenumerera på nyhetsbrev och för att reparera eller byta ut din produkt och kontakta dig vid eventuella problem med Tjänsten.
 • Tillhandahåller teknisk support. Vi använder din personliga information för att tillhandahålla teknisk support, inklusive diagnostisering och lösning av eventuella problem som du rapporterar.
 • Kommunicera med dig. Vi kan använda dina personuppgifter om det är nödvändigt för att kontakta dig i administrativa syften, inklusive för att tillhandahålla information som du begär och för att svara på kommentarer och frågor.
 • Marknadsföring. Vi kan använda din e-postadress och andra personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation, inklusive uppdateringar om produkter och tjänster som erbjuds av oss och av tredje parter som vi samarbetar med. När vi skickar e-post till dig kan vi spåra om du öppnar dem för att lära oss hur vi kan leverera en bättre kundupplevelse och förbättra tjänsten. Du kan välja att inte ta emot reklamkommunikation enligt beskrivningen nedan under "Dina rättigheter och valmöjligheter". Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi endast att skicka dig e-postmeddelanden om du har gett ditt samtycke.
 • Förstå användningen och förbättra tjänsten. Vi använder den information som vi samlar in på tjänsten för att förstå och analysera användartrender och preferenser hos våra användare, för att förbättra tjänsten och för att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.
 • Skapa aggregerade data. Vi kan använda dina personuppgifter för att samla in eller skapa aggregerade data för våra affärsändamål.
 • Administrativa och rättsliga syften. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera administrativa eller juridiska frågor som rör Fieldpiece, inklusive att behandla din jobbansökan, upprätthålla våra avtal eller andra juridiska rättigheter, uppfylla juridiska skyldigheter och försvara oss mot rättsliga anspråk eller tvister.
 • Andra ändamål. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål som vi meddelar specifikt när personuppgifterna samlas in.

Vår användning av europeiska personuppgifter

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behandlar vi dina personuppgifter endast när vi har en giltig rättslig grund.

 • Samtycke. Vi kan använda dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till det. Till exempel för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig.
 • Avtalsmässig nödvändighet. Vi kan använda dina personuppgifter för att fullgöra vår del av våra avtal med dig. Till exempel för att förse dig med tjänsten.
 • Rättslig skyldighet. Vi kan använda dina personuppgifter när vi är juridiskt skyldiga att. Till exempel för att uppfylla skatte- och redovisningsskyldigheter eller för att följa ett domstolsbeslut.
 • Legitimt intresse. Vi kan använda dina personuppgifter när vi, eller en tredje part, har ett legitimt intresse av att göra det. Vi har till exempel ett legitimt intresse av att förstå användningen och förbättra tjänsten. Vi förlitar oss endast på våra eller en tredje parts legitima intressen för att behandla personuppgifter när dessa intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen.
 • Hur vi använder cookies och liknande tekniker

Kakor är små data som kan lagras i och hämtas från din webbläsare när du surfar på en webbplats. Vår webbplats använder cookies och liknande lagringstekniker (kollektivt "cookies") för att samla in information om dina surfaktiviteter och för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta underlättar din upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det möjligt för oss att förstå och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

Vi använder följande cookies:

 • Strikt nödvändiga cookies. Vissa cookies är absolut nödvändiga för att göra vår webbplats tillgänglig för dig, till exempel för att utföra din inloggningsfunktion och för användarautentisering och säkerhet. Vi kan inte erbjuda dig webbplatsen utan denna typ av cookies.
 • Funktionella cookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för dig, hälsa dig med ditt namn och komma ihåg dina kontopreferenser.
 • Marknadsföringscookies. Dessa används för att tillhandahålla anpassade annonser, innehåll och information till dig på vår webbplats och andra webbplatser. Vi använder tredjepartsleverantörer av marknadsföringscookies, inklusive Google Ads, för att hjälpa oss att skräddarsy dina annonser.
 • Analytiska eller prestandacookies. Vi använder också cookies för analysändamål för att driva, underhålla och förbättra vår webbplats. Vi använder tredjepartsanalysleverantörer, inklusive Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur användarna använder tjänsten. Google Analytics använder förstapartscookies för att spåra användarnas interaktioner, vilket hjälper oss att visa hur användarna använder vår Webbplats. Denna information används för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Rapporterna avslöjar webbplatstrender utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att det påverkar hur du besöker vår webbplats genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller via Googles annonsinställningar.

Du kan blockera cookies genom att ställa in din webbläsare så att vissa eller alla cookies blockeras. Om du använder webbläsarens inställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kan det dock hända att du inte kan få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.

 • Hur vi kan lämna ut personlig information

Vi kan avslöja personuppgifter till följande mottagare och under följande omständigheter:

 • Leverantörer och tjänsteleverantörer. Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller webbplatser, applikationsutveckling, hosting, underhåll och andra tjänster till oss. Dessa tredje parter kan ha tillgång till eller behandla personuppgifter om dig som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster åt oss.
 • Grupp av fältstycken. Vi delar personlig information om dig med våra dotterbolag inom Fieldpiece-koncernen.
 • Juridiskt. Vi kan komma att lämna ut information, inklusive personuppgifter, till brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, offentliga myndigheter eller i enlighet med rättsliga förfaranden om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller begäran, för att upprätthålla våra villkor, för att förhindra eller lösa säkerhets- eller tekniska problem eller för att skydda Fieldpies, våra användares, en tredje parts eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Förändring av företagets ägande. Personlig information om våra användare kan avslöjas och på annat sätt överföras till en förvärvare, efterträdare eller övertagare som en del av en fusion, ett förvärv, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion, eller i händelse av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning där information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar.
 • Dina rättigheter och valmöjligheter

Du kan vägra att dela viss personlig information med oss, vilket innebär att vi kanske inte kan erbjuda dig vissa funktioner och funktioner i tjänsten. Om du vill få tillgång till, ändra eller radera andra personuppgifter som vi har om dig kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

Om du får kommersiell e-post från oss kan du när som helst avsluta din prenumeration genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Du kan också välja att inte längre ta emot kommersiell e-post från oss och andra reklammeddelanden som vi kan skicka till dig från tid till annan, genom att kontakta oss med hjälp av avtalsuppgifterna i slutet av denna policy. Observera att efter att du har valt att inte längre ta emot kommersiella meddelanden från oss kommer du att fortsätta att ta emot administrativa meddelanden från oss om tjänsten.

Dina rättigheter till skydd av privatlivet i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien bör du också läsa vårt meddelande om skydd av personuppgifter för bosatta i Kalifornien för mer information om dina rättigheter enligt Kaliforniens lagstiftning.

Dina rättigheter till skydd av privatlivet i Europa

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Fieldpiece, om inget annat anges, den enhet som är ansvarig eller "datakontrollant" för behandlingen av personuppgifter i denna policy. I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du också följande ytterligare rättigheter:

 • Du kan begära tillgång till och få information om de personuppgifter som vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter, begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter, få informationen anonymiserad eller raderad, i förekommande fall, och utöva din rätt till dataportabilitet för att enkelt överföra dina personuppgifter till ett annat företag. Dessutom kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, inklusive i ditt bosättningsland, din arbetsplats eller där en påstådd incident ägde rum.
 • Du kan när som helst och kostnadsfritt återkalla det samtycke du tidigare gett oss till behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver och detta kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen innan du drog tillbaka ditt samtycke.

Observera att det finns undantag och begränsningar för var och en av dessa rättigheter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan.

 • Tjänster från tredje part

Tjänsten kan innehålla funktioner eller länkar till webbplatser och tjänster som tillhandahålls av tredje part. All information som du lämnar på webbplatser eller tjänster från tredje part lämnas direkt till operatörerna av sådana tjänster och omfattas av dessa operatörers eventuella policyer för sekretess och säkerhet, även om den nås via Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehållet eller för sekretess- och säkerhetsrutiner och policyer för webbplatser eller tjänster från tredje part till vilka länkar eller åtkomst tillhandahålls via Tjänsten. Vi uppmuntrar dig att ta reda på tredje parters sekretess- och säkerhetspolicy innan du förser dem med information.

 • Barns integritet

Vår webbplats riktar sig inte till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år utan att ha fått föräldrarnas samtycke.

 • Lagring av uppgifter

Vi lagrar all personlig information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna policy, eller så länge som vi är skyldiga att göra det för säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, uppfyllande av rättsliga eller regulatoriska skyldigheter, eller när vi på annat sätt rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det. När vi raderar personlig information kommer vi att vidta åtgärder för att göra sådan personlig information omöjlig att återfinna eller reproducera, och de elektroniska filer som innehåller personlig information kommer att raderas permanent.

 • Datasäkerhet

Vi använder vissa fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder som är utformade för att förbättra integriteten och säkerheten för den information som vi samlar in och upprätthåller. Var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi kan inte och garanterar inte att personlig information om dig inte kommer att nås, ses, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa säkerhetsåtgärder.

 • Gränsöverskridande uppgiftsöverföringar

Tjänsten finns i USA. Om du använder Tjänsten från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra regioner i världen med lagar som reglerar insamling och användning av data som kan skilja sig från amerikansk lag, observera att du överför dina personuppgifter utanför dessa regioner till USA för lagring och behandling. Vi kan också komma att överföra dina uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA eller andra länder eller regioner där vi finns till andra länder eller regioner i samband med lagring och behandling av uppgifter, uppfyllande av dina förfrågningar och drift av tjänsten. När vi gör det ska vi se till att relevanta skyddsåtgärder finns på plats för att ge ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Ytterligare information om relevanta skyddsåtgärder kan erhållas från oss på begäran.

 • Ändringar och uppdateringar av denna policy

Besök den här sidan regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i denna policy, som vi kan uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar denna policy kommer vi att göra den tillgänglig via tjänsten och ange datumet för den senaste ändringen. I händelse av att ändringarna väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna policy kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om ändringen. Vi kan till exempel skicka ett meddelande till din e-postadress, om vi har en sådan registrerad, eller generera en pop-up eller liknande meddelande när du får tillgång till tjänsten för första gången efter att sådana väsentliga ändringar har gjorts.

 • Kontakta oss

Om du har några frågor om vår sekretesspraxis eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på europe@fieldpiece.com eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.